EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Završen pilot projekat eksterne mature

11. april 2013 08:53 by Mersida Karačić in Matura

Jučer, 10.04.2013 godine, je uspješno okončan i treći dan u realiziranju pilot projekta/probnog testiranja provođenja eksterne mature u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Testiranje je provedeno iz prvog stranog jezika, te iz predmeta Biologija, odnosno Hemija/Kemija, (u zavisnosti za koji izborni predmet su se opredijelili učenici). Tokom drugog dana, već u poslijepodnevnim časovima učenicima su bili poznati rezultati testova sa probnog testiranja iz predmeta Matematika, te Historija/Povijest i Geografija/Zemljopis.

U srijedu 10.04.2013 godine, komisije u školama su, nakon završenih testiranja, bodovale testove, te objavile rezultate učenicima i njihovim roditeljima.

Zbirne podatke, koji se odnose na ukupne rezultate iz sva tri dana testiranja, sve škole dužne su dostaviti Ministarstvu do petka, 12.04.2013. godine.

Svim maturantima osnovnih škola Kantona Sarajevo želimo uspješno rješavanje ispitnih testova i postizanje što boljih rezultata! EMIS.MATURA Management Team

    

Eksterna matura - pilot projekat

9. april 2013 11:10 by Mersida Karačić in EMIS, Matura, MONKS, UTIC

Prema planiranim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, svi procesi eksterne mature za učenike devetih razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo realizuju se putem Informacioniog sistema EMIS matura (www.emis.matura.ba), koji između ostalog omogućava delegiranje i selekciju nastavnika i profesora za članove ispitne komisije, prijavljivanje izbornih predmeta za polaganje eksterne mature, bodovanje ispitnih materijala od strane komisije, finaliziranje procesa bodovanja, kao i objavljivanje rezultata mature.

U skladu sa ranije utvrđenim rasporedom aktivnosti, u ponedjeljak 08.04.2012 godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetski tele-informatički centar UTIC započeli su realizaciju pilot projektasimulacija eksterne mature u dvije osnovne škole  Kantona Sarajevo - JU OŠ „Porodice ef. Ramić“ i JU OŠ „Behaudin Selmanović“, kao i probno testiranje iz predmeta koji će se polagati na eksternoj maturi u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Prvog dana pilot projekta je uspješno provedeno testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost i iz predmeta Fizika, za učenike koji su odabrali fiziku kao jedan od izbornih predmeta iz kojih će se probno testirati.

Sretno i uspješno polaganje ispita eksterne mature u školama u kojima se realizuje pilot projekat učenicima je poželio prof. dr. Damir Marjanović, ministar za obrazovanje, nauku  i mlade Kantona Sarajevo, koji je učenike posjetio u njihovim školama prije početka ispita. Tok realizacije pilot projekta i sprovođenje eksterne mature u osnovnim školama pratile su stručne službe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC.

U skladu sa predviđenim rasporedom, 09.04.2013 godine testiranje učenika realizirat će se iz nastavnih predmeta Matematika, te Historija/Povijest i Geografija/Zemljopis, dok je za srijedu, 10.04. 2013 godine predviđeno testiranje učenika iz stranog jezika (prvi strani jezik koji učenici uče), te Biologije i Hemije/Kemije.

Svim maturantima osnovnih škola Kantona Sarajevo želimo uspješno rješavanje ispitnih testova i postizanje što boljih rezultata! EMIS.MATURA Management Team

    

Ispitni katalozi 2012/13

5. mart 2013 15:13 by Mersida Karačić in Katalozi

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.

Na kraju svakoga ispitnog kataloga nalazi se primjer ispita kakav će se pisati na eksternoj maturi. Ispitni katalozi se temelje na propisanim nastavnim planovima i programima prema kojima se učenici obrazuju.

 NASTAVNI PREDMET DOWNLOAD (PREUZIMANJE)
 1. Ispitni katalog iz Bosanskog/hrvatskog/srpskog 
     jezika i književnosti 
 BHS_JEZICI.pdf (390 KB)
 2. Ispitni katalog iz Matematike MATEMATIKA.pdf (1,27 MB)
 3. Ispitni katalog iz Engleskog jezika ENGLESKI_JEZIK.pdf (384 KB)
 4. Ispitni katalog iz Francuskog jezika FRANCUSKI_JEZIK.pdf (622 KB)
 5. Ispitni katalog iz Njemačkog jezika NJEMACKI_JEZIK.pdf (555 KB)
 5. Ispitni katalog iz Arapskog jezika ARAPSKI_JEZIK.pdf (391 KB)
 6. Ispitni katalog iz Biologije BIOLOGIJA.pdf (1,74 MB)
 7. Ispitni katalog iz Hemije/kemije HEMIJA.pdf (592 KB)
 8. Ispitni katalog iz Fizike FIZIKA.pdf (1,68 MB)
 9. Ispitni katalog iz Historije/istorije/povijesti HISTORIJA.pdf (1,56 MB)
 10. Ispitni katalog iz Geografije/zemljopisa GEOGRAFIJA.pdf (4,14 MB)
 11. Ispitni katalog - Prilagođeni nivoi I i II PRILAGODENI_NIVOI.pdf (7,56 MB)

 

VAŽNO: Nakon objavljivanja ispitnih kataloga uočene su određene greške na pojedinim testovima.Za sve detalje, kliknite na Ispravke u katalozima ispitnih pitanja za eksternu maturu.pdf (515 KB).

Svrha ispitnih kataloga za eksternu maturu je pomoći učenicima, nastavnicima, ali i ostalim sudionicima nastavnog procesa da se upoznaju s pojedinostima školskih ispita.

Ispitni katalozi sadrže:

a) opće ciljeve ispita i ishode znanja,
b) ispitni katalog i strukturu testa,
c) uputstva za testiranje,
d) zadatke,
e) rješenja zadataka,
f) primjer urađenog testa,
g) literaturu.

Ispitne kataloge donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i objavljuje ih na stranicama  Ministarstva (mon.ks.gov.ba), kao i na stranicama sistema EMIS.MATURA (www.emis.matura.ba). Gornja tabela predstavlja ispitne kataloge svih predmeta eksterne mature za 2012/13. školsku godinu. Download (preuzimanje) kataloga je slobodno.